Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2013

7296 cd8c 400
Reposted fromMerlinka Merlinka viatoscaredtolive toscaredtolive
   Pozwalam, by prowadził mnie dotyk jego palców .
— Lauren Oliver - Delirium
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

February 12 2013

Otóż masz wybór i nie, nie jesteś niewolnikiem, że rozkazuję Ci wybierać. Niewolnik nie ma wyboru.
— Magdalena Kołtun
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
3957 d022 400
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaMarcysia Marcysia
  A mi nie będzie ciepło dopóki
nie położę się w Twoich ramionach.
— The Weepies
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
9837 d8d3 400
Lepiej grzeszyć i żałować,
niż żałować ,że się nie grzeszyło.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viakatalama katalama

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

Reposted frommissbrodka missbrodka viacytaty cytaty
Ktoś zamąci ci w głowie robiąc niejednoznaczne gesty, mówiąc niejednoznaczne rzeczy, nie kończąc wątków... coś że szybciej bije ci serce. A ty potem cierpisz, bo nagle zobojętniały wszystkie te gesty. To były puste gesty i słowa bez pokrycia.
Urabiać kogoś jak plastelinę by potem nagle zostawić w zimnym pokoju... Jak tak można do kurwy nędzy?
Reposted fromapatyczna apatyczna viacytaty cytaty
Zignoruj oczekiwania innych, bo to przez nie właśnie nie wiesz, w którą stronę masz iść.
— Bez tajemnic.
Reposted fromnila nila viacytaty cytaty
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viacytaty cytaty

February 11 2013

4927 7a2d 400
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viascorpix scorpix
2547 b2e3 400
Reposted fromgoniewicz goniewicz viascorpix scorpix
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacytaty cytaty
-Trzeba włożyć wiele wysiłku, żeby stał się facetem dla ciebie. Ale może będzie twoim tłustym naleśnikiem, kto wie.
-Czym?
-Kiedy smażysz naleśniki, pierwszy pochłania cały tłuszcz z patelni, więc musisz go wyrzucić. Henry może wchłonąć cały tłuszcz, który został po Tomie. Wtedy twoja patelnia będzie gotowa do dalszych działań.
(...) Tłusty naleśnik wcale nie jest najgorszy. Posmakuj go, a potem wyrzuć.
— "Wielka miłość" S.Dunn
Reposted frompanickiller panickiller viacytaty cytaty
-Wierzysz w miłość?
-Słucham?
-Pytam czy wierzysz w miłość?
-Oczywiście.
-Nie. Zastanów się.
-Wszyscy wierzą w miłość.
-Wszyscy MYŚLĄ, że wierzą w miłość. Ale gdyby rzeczywiście wierzyli, świat wyglądałby zupełnie inaczej.
— "Wielka miłość" S.Dunn
Reposted frompanickiller panickiller viacytaty cytaty
1279 8bf7 400
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viascorpix scorpix
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     
— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl